Alfabetet i Tchad

 • Tchad

  Arabiska alfabetet

  Tchad har både franska och arabiska som officiella språk.

  Här nedanför så finner ni både det franska och arabiska alfabetet i nummerordning.

Arabiska alfabetet (abjadī):

Nummerordning / Bokstav:
Nr 1 är längst till höger

 • 1 ا (ā)
 • 2 ب (b)
 • 3 ج (j)
 • 4 د (d)
 • 5 ه (h)
 • 6 و (w)
 • 7 ز (z)
 • 8 ح (ḥ)
 • 9 ط (ṭ)
 • 10 ي (y)
 • 11 ك (k)
 • 12 ل (l)
 • 13 م (m)
 • 14 ن (n)
 • 15 س (s)
 • 16 ع (‘)
 • 17 ف (f)
 • 18 ص (ṣ)
 • 19 ق (q)
 • 20 ر (r)
 • 21 ش (sh)
 • 22 ت (t)
 • 23 ث (th)
 • 24 خ (kh)
 • 25 ذ (dh)
 • 26 ض (ḍ)
 • 27 ظ (ẓ)
 • 28 غ (gh)

Franska alfabetet:

Nummerordning / Bokstav:

 • 1 A
 • 2 B
 • 3 C
 • 4 D
 • 5 E
 • 6 F
 • 7 G
 • 8 H
 • 9 I
 • 10 J
 • 11 K
 • 12 L
 • 13 M
 • 14 N
 • 15 O
 • 16 P
 • 17 Q
 • 18 R
 • 19 S
 • 20 T
 • 21 U
 • 22 V
 • 23 W
 • 24 X
 • 25 Y
 • 26 Z

Kanske är du även intresserad av...